Kunnissa panostettava ennaltaehkäisevään lastensuojeluun - (Suur-Jyväskylä 14.4.2021)

14.04.2021

Tällä hetkellä Suomessa on huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kaikkien aikojen eniten, lähes 19 000. Ei varmasti tule yllätyksenä, että koronakriisi on lisännyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia. Tähän tulee puuttua ja panostaa ennaltaehkäisevään lastensuojeluun. Ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan auttaa perheitä ajoissa ja estää lukua kasvamasta.

Perheiden tukeminen alusta saakka on hyvin tärkeää. 40 prosenttia pikkulapsiperheiden vanhemmista on huolissaan omasta jaksamisestaan. Tuoreita vanhempia voidaan tukea esimerkiksi lisäämällä neuvolapsykologien määrää. Matalan kynnyksen apua, kuten kotiapua sekä kasvatusohjaajan tai tukihenkilön palveluita tulee olla saatavilla jo varhaisessa vaiheessa.

Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on jokin mielenterveyden häiriö.

 Nämä lapset ovat itsekin vaarassa sairastua. Vanhemman sairastaessa lapset tulee ottaa huomioon. Perheterapia on yksi keino tarjota apua koko perheelle. Perheterapeuttista osaamista tulisi olla niin neuvoloissa, päivähoidossa kuin kouluissa.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelua on myös esimerkiksi Icehearts-toiminta. Siinä joukkueurheilua käytetään työkaluna syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyssä. Tavoitteena on myös antaa varhaista tukea lapsille ja nuorille, joilla on haasteita esimerkiksi tunne-elämän tai käyttäytymisen sääntelyssä. Joukkue toimii 12 vuoden ajan, ja kaikki nämä vuodet joukkuetta ohjaa ammatillisesti pätevä kasvattaja. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on tehty valtuustoaloite Iceheartsista vuonna 2019, mutta aloite on nähtävästi jäänyt koronan jalkoihin.

Ennaltaehkäisevän lastensuojelun lisäksi tulee varmistaa, että lastensuojelun resurssit ovat riittävät.

 Laadukas lastensuojelu tulee turvata, ja ennaltaehkäisevään lastensuojeluun panostaa säästöpaineista huolimatta. 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen ennaltaehkäisee myöhempiä haasteita ja maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin myös rahallisesti.

Essi Rantanen kuntavaaliehdokas (keskusta)

Julkaistu Suur-Jyväskylässä 14.4.2021.