Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita Jyväskylään - mallia Helsingistä ja Keravalta - (KSML 3.10.2010)

26.09.2020

Koronakriisi koettelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien mielenterveyttä. Yhdistyneet kansakunnat (YK) varoitti keväällä maailmaa uhkaavasta mielenterveyskriisistä. Samalla YK kannusti valtioita panostamaan mielenterveyspalveluiden nopeaan pääsyyn.

Koronakriisi on syventänyt entisestään mielenterveyden haasteista kärsivien ahdinkoa ja haastanut jo itsessään monien mielenterveyttä. Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa keskusteluja on käyty 60 prosenttia edellisvuotta enemmän, itsemurhissa nähtiin koronakeväänä 15 prosentin kasvu edellisestä keväästä ja yhä useampi lapsi sijoitettiin kiireellisesti.

Mielenterveysavun tarve on kasvanut merkittävästi samalla kun hoitoon pääsy on vaikeutunut. Palveluja on supistettu, jopa lakkautettu. Psykoterapiajonot olivat 7-12 kuukauden mittaiset jo ennen koronakriisiä, ja monilla terapia on ollut tauolla. Jyväskylässä mielenterveyspalvelut eivät tällä hetkellä vedä. Apua saa lähinnä vakavissa mielenterveyden ongelmissa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja varhainen apu puuttuvat kokonaan.

Mielenterveyden tukeminen koronakriisissä on ensisijaisen tärkeää. Jos apua ei ole saatavilla oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä, ongelmat syvenevät ja toipuminen hidastuu. Muutaman terapiakäynnin sijaan saatetaan tarvita kolmen vuoden psykoterapiaa. Hoidon varhainen aloittaminen helpottaa ihmisten vaikeaa tilannetta ja vähentää kustannuksia. Sijoitus mielenterveyteen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin esimerkiksi sairausetuuksien käytön ja erilaisten työelämäkustannusten vähentyessä.

Budjettiriihessä hallitus sitoutui purkamaan kuntien hoito- ja palveluvelkaa. Määrärahoilla voitaisiin aidosti kohentaa mielenterveyspalveluita ja parantaa hoidon saatavuutta myös Jyväskylässä. Hyviä kokemuksia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista löytyy muun muassa Helsingistä ja Keravalta.

Helsinkiin on perustettu kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupistettä, Mieppiä. Miepissä asiointi on maksutonta, ja se voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä tai kasvokkain. Tarpeesta riippuen keskusteluapua voi saada yhdestä viiteen kertaan ilman diagnoosia tai lähetettä.

Keravalla erikoissairaanhoidon psykiatrista osaamista on tuotu osaksi perusterveydenhuoltoa. Apua tarvitseva voi varata ajan netissä psykiatrisen hoitajan alkuarviointiin, ja hänet voidaan ohjata suoraan terveyskeskuksesta esimerkiksi nettiterapiaan tai lyhytpsykoterapiaan. Keravalla varhainen puuttuminen on näkynyt psykiatrian erikoissairaanhoidon laskutuksen pienentymisenä.

Kansalaisaloite Terapiatakuusta on eduskunnan käsittelyssä. Terapiatakuulla tarkoitetaan terveyskeskuksessa toteutettavaa matalan kynnyksen mielenterveysapua. Apua saa ilman diagnoosia tai lähetettä esimerkiksi kymmenen kerran lyhytpsykoterapian muodossa. Helsingin Vihreät ovat tehneet ryhmäaloitteen Terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä.

Jyväskylässä matalan kynnyksen mielenterveyspisteille ja Terapiatakuun toteuttamiselle olisi huutava tarve. Koronakriisin aiheuttamasta mielenterveyskriisistä selviytymisen kannalta keskeistä on turvata hoitoon pääsy mielen ollessa koetuksella. Tämän tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä.


Julkaistu Keskisuomalaisessa 3.10.2020.